اطلاعات سربرگ

📺 🏠  (زیر_یک_سقف (زنده
با حضور 


 (دكتر عليرضا بابادي(مشاور ازدواج و خانواده، مدیریت مرکز مشاوره آبان

:موضوع 
(ارتباط کلامی صحیح با زن)✅
دوشنبه ۲۰ اسفند ماه👌
ساعت ۱۰ صبح🕙
شبکه اصفهان📺

 


دانلود جزئیات کارگاه بازگشت به صفحه لیست کارگاه های برگزار شده