اطلاعات سربرگ
کتاب باج گیری عاطفی

درباره کتاب:

باج گیری عاطفی عنوانی است که برای ترجمه‌ی کتاب Emotional Blackmail از سوزان فوروارد انتخاب شده است.

سوزان فوروارد روان درمان‌گری است که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف ارائه مشاوره به مراجعان خود کرده است و کتابهایش که عمدتاً بر پایه‌ی تجربیات شخصی‌اش هستند، معمولاً در ردیف کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار می‌گیرند.

البته سوزان فوروارد غیر از کتاب باج گیری عاطفی کتابهای دیگری هم دارد و آخرین کتابش، با عنوان مادرانی که نمی‌توانند عشق بورزند برای دخترانی نوشته شده که از رابطه با مادر خود رضایت ندارند.

مروری بر کتاب   

وقتی اطرافیان از ترس، تعهد و احساس گناه برای استثمار شما استفاده می کنند

باج گیری عاطفی شکل بسیار موثری از تسلط بر دیگران است که در آن نزدیکانمان تهدیدمان می کنند در

صورت بی توجهی به خواسته هایشان ما را تنبیه خواهند کرد.

این باج گیران خوب می دانند که رابطه با آن ها تا چه اندازه برایمان اهمیت دارد. ازآسیب پذیری ما و از عمیق

ترین رازهایمان آگاهند.

این افراد می توانند والدینمان باشند یا همسرمان، رئیس و همکارانمان، و یا دوستان ودلدادگانمان.

آنان با وجود علاقه ای که به ما دارند، از این روش استفاده می کنند تا پاداش لازم راکسب کنند: اطاعت و

تسلیم ما.

قسمتی از پیشگفتار:

آیا نزدیکان شما:

    تهدیدتان می کنند اگر آنچه از شما می خواهند انجام ندهید، زندگی تان را دشوار می کنند؟

    بی وقفه تهدیدتان می کنند که اگر مطابق میلشان رفتار نکنید، رابطه شان را با شما قطع می کنند؟

    مستقیم و یا غیر مستقیم به شما می گویند که اگربه آنها توجهی نکنید، به خودشان آسیب می 

رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟

    هر چقدر هم که به آنها بدهید، همیشه بیشتر و بیشترمی خواهند؟

    مرتبا فرض می کنندکه شما تسلیمشان خواهید شد؟

    هرگز به احساسات و خواسته های شما توجهی نمی کنند؟

    وعده های فریبنده می دهند و هرگز به آنها عمل نمی کنند؟

    هر زمانی مطابق میلشان رفتار نمی کنید شما راخودخواه، بد، طماع و بی توجه می خوانند؟

    هر زمان که از آنها اطاعت می کنید تحسینتان می کنند و هر زمان که نمی کنید، حرف هایشان را پس می گیرند؟

    از پول به شکل اسلحه ای برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند؟

اگر به سوالات فوق جواب مثبت داده اید، بدانید که در دام باج گیری عاطفی افتاده اید. اما به شما اطمینان می دهم که با ایجاد یک رشته تغییرات می توانید موقعیت خود را بلافاصله بهبود بخشید و احساس بهتری پیدا کنید.


خرید این محصول بازگشت به صفحه محصولات