• info@abancenter.ir
    • 03136636355

  •    | 1400/09/09 |

تست MMPI2

تست MMPI2


هزینه انجام این تست مبلغ "15,000" تومان می باشد. شما می توانید پس از ثبت نام و پرداخت هزینه به سوالات پاسخ داده و نتیجه را دریافت نمایید. شروع تست