• info@abancenter.ir
    • 03132240867

  •    | 1399/08/07 |

تست NEO

تست NEO


هزینه انجام این تست مبلغ "15,000" تومان می باشد. شما می توانید پس از ثبت نام و پرداخت هزینه به سوالات پاسخ داده و نتیجه را دریافت نمایید. شروع تست