اطلاعات سربرگ
پروژه

 

 ارتقا توانائی آموزشی و شناختی کودکان و نوجوانان

 

 بیش فعالی و کمبود توجه

 

 اختلالات یادگیری

 

 افسردگی و اضطراب

 

خستگی و سردرد مزمن

 

 میگرن