• info@abancenter.ir
    • 03136636355

  •    | 1400/10/27 |

هانس لئووالد در مقاله ای با عنوان “درباره ی کارکرد درمانی روانکاوی” (1960)، برای توصیف کاری که روانکاو انجام می دهد، از تمثیل تندیس گر(Sculptor) استفاده می کند [او این تعبیر را از فروید وام گرفته است].

او می گوید همانطور که مجسمه ساز تکه های زاید سنگ را می تراشد تا تندیسی زیبا و موزون بسازد، روانکاو نیز تکه های ناسالم بیمار را از او جدا می کند تا خود حقیقی اش از میان آنها بیرون آمده و شکل واقعی خود را بیابد. لئووالد معتقد است ما در روانکاوی لزومأ چیزی به بیمار اضافه نمی کنیم، بلکه تکه های زاید و تحریف شده را از فرد جدا می سازیم و او را به شکل حقیقی خود نزدیک می کنیم.

در واقع اگر بخواهیم از این زوایه به روانکاوی نگاه کنیم، روانکاو را شبیه تندیس گری می بینیم که ساعت ها با “حوصله” و دقت زیاد پای تندیسش می نشیند و از دل صخره ای بی شکل، مجسمه ای موزون و منحصر به فرد می تراشد. طبیعتاً صخره خودش قابلیت تبدیل شدن به تندیسی موزون  را دارد، اما این قابلیت توسط تندیس گر است که دیده و فهمیده می شود. این قابلیت ها اگر بواسطه ی نگاه و تمرکز تندیس گر شناخته نشوند، هرگز محقق نمی شوند.

شاید آنچه کار روانکاو را متمایز و بسی دشوارتر می کند، این است که تندیس گر تصویری از پیش تعیین شده در ذهن دارد و طبق نقشه ای نسبتاً از پیش تعیین شده مجسمه را می تراشد. اما روانکاو قرار نیست بر اساس طرح قبلی کاری کند او نباید تصویری که در ذهن خود دارد به بیمار تحمیل کرده و از او چیزی بسازد که خودش میخواهد… او به بیمار کمک می کند آن چیزی بشود که هست، به دور از همه انتظارات، ترس ها، تردید ها و خود تخریبی ها.

او با توجه به آنچه بیمار به او عرضه میکند پیش میرود و تمام تلاشش فهم درست و دقیق بیمار است، فهمی که منجر به بیرون آمدن خود حقیقی بیمار می شود. متریال و ابزار کار روانکاو محتوای روان بیمار است، و این بیمار است که این متریال را در اختیار روانکاو قرار می دهد. او قسمت های زاید و آسیب دیده روان بیمار را می تراشد و ترس ها، خشم ها، غم ها و تردیدها را کنار می زند، به تدریج خود حقیقی از میان آنها سر بیرون آورده و مانند نهالی رو به رشد قد می کشد و تنومند می شود. اینگونه است که بیمار خود را می شناسد و تبدیل می شود به فردی منحصر به فرد؛ همان چیزی که هست.

شاید مهمترین کار روانکاو، پس از تراشیدن قسمت های زائد روان بیمار، دیدن، شناختن و به جا آوردن قابلیت های او باشد. قابلیت هایی که تا دیده و شناخته نشوند، به تحقق نمی پیوندند. این اتفاق ممکن است بتواند بیرون از اتاق درمان و در طی رابطه ای اصیل، معنادار و سالم رخ دهد؛ اما آنچه بیرون از درمان اتفاق می افتد بر حسب شانس است و اتفاق؛ درحالی که در جلسه ی درمان این فرایند به طور هدفمند و همیشگی جریان میابد. هدف درمان شناخت خود حقیقی انسان است. خودی که بواسطه ی خشم ها، ترس ها، سوگ های تجربه نشده و انتظارات دیگران دفن شده و راه رشدش مسدود! این هیجانات شدید و حل نشده، ما را از خود واقعی مان دور کرده و ما را تبدیل به موجوداتی یک شکل و بی خاصیت می کند. روانکاو به بیمار کمک می کند خودِ دفن شده اش را از زیر خروار ها خاکِ فراموشی بیرون کشیده و شکل و خاص یت خود را بازیابد.

روانکاو با کنار زدن غبار تاریخ زندگی فرد، او را با تجارب عمیق هیجانی اش روبرو می سازد؛ هیجاناتی که به درستی تجربه و پردازش نشده و جایی درون فرد ته نشین شده اند. در فرایند درمان، فرد در بستر امنی که برایش فراهم شده قادر می شود این تجارب هیجانی عمیق و آسیب زننده را دوباره تجربه کرده و با کمک روانکاو آنها را معنادهی مجدد نماید. تجربه مجدد این هیجانات سرکوب شده، در فضایی امن و رشد دهنده، سبب می شود از میزان سمّیت آن ها کاسته شده و انرژی روانی که صرف درگیری و حتی انکار آنها می شد آزاد شود و صرف فعالیت های سازنده گردد. در نتیجه فرد قادر خواهد بود با مسائل واقعی زندگی اش به درستی روبرو شده و قابلیت هایش را به تحقق برساند؛ قابلیت هایی که به واسطه ی درگیری با مسائل حل نشده ی هیجانی، راهشان مسدود شده بود.

به نقل از فروید: “هیجانات ابراز نشده هرگز نمی میرند، آنها زنده به خاک سپرده می شوند و بعد ها به شکلی زشت تر خود را نمایان می سازند”.

نویسنده: دکتر عادله عزتی