• info@abancenter.ir
    • 03136636355

  •    | 1400/10/27 |

مدیر کلینیک تخصصی اعصاب و روان بهمن یزد با اشاره به برخی از تاثیرات ناشی از آزارهای روحی کودکان به ویژه نادیده گرفتن آنها می‌گوید: احساس خلأ عاطفی و ناامنی عاطفی ـ روانی، وجود رفتارهای انزوا طلبانه، مردم گریزی و بعضاً داشتن افکار و تمایل به خودکشی از عوارض این آسیب هستند.

«مهین ذوالفقاری»، یکی از مهم‌ترین آزارهای روحی به کودکان را بدرفتاری عاطفی، بی‌توجهی و نادیده گرفتن آنها می‌داند و اظهار می‌کند: بدرفتاری عاطفی دایره وسیعی دارد که رفتار و نگرش‌های منفی مستمر نسبت به کودک به صورت کلامی، به کار بردن الفاظ زشت در صحبت و شوخی‌های منفی مکرر با کودک را دربرمی‌گیرد.

وی در مورد تاثیر این بدرفتاری نیز تصریح می‌کند: این اقدام نامطلوب والدین منجر می‌شود تا کودک خود را بی‌ارزش و مستحق توهین بداند و این احساس بی‌ارزشی، کودک را مستعد انواع اختلالات روانی می‌کند.

این مسئول با بیان تفاوت بروز تاثیر این اقدام بر پسران و دختران، بیان می‌کند: غالباً آثار مخرب کودک آزاری عاطفی در دخترها به صورت افسردگی و در پسرها به شکل پرخاشگری خود را نشان می‌دهد.

وی احساساتی مانند اضطراب و ناآرامی، گریه، سکوت، بی‌قراری، ترس، ترس‌های شدید از موقعیت و افراد، پرخاشگری و ناتوانی در کنترل احساسات را از عوارض ناشی از این نوع آزار عنوان و اضافه می‌کند: ضعف در تصمیم‌گیری و انتخاب، ضعف در بیان احساسات، کمبود اعتماد به نفس، ناتوانی در ابراز وجود و رفتار قاطعانه، احساس کم ارزشی، طردشدگی و حقارت، احساس خلأ عاطفی و ناامنی عاطفی ـ روانی، وجود رفتارهای انزواطلبانه، مردم گریزی و بعضا داشتن افکار و تمایلات به خودکشی از دیگر عوارض بروز این آسیب هستند.

ذوالفقاری در مورد درمان این آسیب در کودکان نیز می‌گوید: لازم است ابتدا جلسات مشاوره مداوم و منظم برای والد و مراقب کودک تشکیل شود و علاوه بر آن کودک نیز در جلسات درمان گروهی قرار خواهد گرفت تا با استفاده از روش‌های تقویت رفتاری و انگیزشی، نیاز به دیده شدن در کودک برآورده شود.