اطلاعات سربرگ
تصویـر شماره تماس / همـراه سمـت نام مدیـر / مسئـول
دکتر علیرضا    بابادی 03195022020 مدیریت دکتر علیرضا    بابادی
دکتر محسن    معروفی - روانپزشک دکتر محسن    معروفی
دکتر الهام    فروزنده - روانشناس بالینی، خانواده درمانی، اختلالات دوران کودکی دکتر الهام    فروزنده
دکتر مهدی    شادفر - روانپزشک دکتر مهدی    شادفر
دکتر مریم    حر - روانشناس، درمان وسواس، اضطراب و استرس دکتر مریم    حر
دکتر مرضیه    مشتاقی - روانشناس سلامت، هیپنوتراپیست، روان درمانی دکتر مرضیه    مشتاقی
خانم شهرزاد    دامادنژاد - مشاوره خانواده، پیش از ازدواج خانم شهرزاد    دامادنژاد
دکتر زهرا    جان نثاری - مشاوره خانواده، اختلالات جنسی، ازدواج دکتر زهرا    جان نثاری
خانم گیتادخت    برخوردار - درمان اختلالات شخصیت، درمان اختلالات خلقی و اضطرابی خانم گیتادخت    برخوردار
خانم سوده    امیرخانی - روانپویشی کوتاه مدت، جنسی، اختلالات خلقی خانم سوده    امیرخانی
خانم نرگس    دادخواه - درمان اختلالات خلقی و خانواده خانم نرگس    دادخواه
خانم حوریه    زمانی - درمان اختلالات خلقی، وسواس، پیش از ازدواج خانم حوریه    زمانی
دکتر حمید    خراط زاده - درمان اختلالات خلقی و اضطرابی، پیش از ازدواج، جنسی دکتر حمید    خراط زاده
استاد وحید    رضایی - روان پویشی کوتاه مدت استاد وحید    رضایی
استاد فرشاد    پهلوان زاده - خانواده، پیش از ازدواج استاد فرشاد    پهلوان زاده
دکتر آناهید    دلاور - مهارت های ارتباطی همسران، پیش از ازدواج، خانواده دکتر آناهید    دلاور
دکتر سپیده    فلاحیه - پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خانواده دکتر سپیده    فلاحیه
دکتر عسل    پیشیار - خانواده، روابط عاشقی، کودک و نوجوان دکتر عسل    پیشیار
دکتر معصومه    محسنی - مشاوره فردی، اختلالات خلقی، یوگاتراپی و ریلکسیشن دکتر معصومه    محسنی
دکتر شقایق    کهریزی - اختلالات خلقی، خانواده دکتر شقایق    کهریزی
خانم معصومه    مظلوم - روان پویشی کوتاه مدت، کودک و نوجوان خانم معصومه    مظلوم
خانم صدیقه    افشار - اختلالات خلقی و اضطرابی، وسواس خانم صدیقه    افشار
خانم معصومه    نوری - روان پویشی کوتاه مدت، جنسی خانم معصومه    نوری
خانم محبوبه    نوری - خانواده، کودک، جنسی خانم محبوبه    نوری
خانم راضیه    گنجعلی - مشاوره کودک، خانواده خانم راضیه    گنجعلی
خانم مهشید    عزیزی - روان پویشی کوتاه مدت خانم مهشید    عزیزی
آقای مهدی    خوش اخلاق - روان پویشی کوتاه مدت آقای مهدی    خوش اخلاق
خانم ساناز    یغمایی - مشاوره کودک و نوجوان خانم ساناز    یغمایی
آقای    نظرپور - مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته آقای    نظرپور
خانم اعظم    شجاعی - نوروفیدبک، بیوفیدبک خانم اعظم    شجاعی
خانم لیلا    رفیعی - مشاوره خانواده، تست هوش خانم لیلا    رفیعی
دکتر منیره    عابدی - مشاوره کودک و نوجوان، تست هوش دکتر منیره    عابدی
خانم لطیفه    باقری - روش درمانی هیجان مدار خانم لطیفه    باقری
خانم نیره    شکیبا - کودک و نوجوان، اختلالات خلقی و اضطرابی خانم نیره    شکیبا
خانم ملیحه    بختیار - پیش از ازدواج و مشاوره خانواده خانم ملیحه    بختیار
دکتر محسن    خانبانی - مشاوره خانواده، پیش از ازدواج، فردی دکتر محسن    خانبانی
خانم فهیمه    رحمتی             - پیش از ازدواج، مشاوره خانواده، طلاق خانم فهیمه    رحمتی
خانم آذردخت    منصوری نیا - مشاوره خانواده و زوج خانم آذردخت    منصوری نیا
سید حسن    حسینی - کودک و نوجوان سید حسن    حسینی
خانم مرجان    قاضی نژاد - گفتار درمانگر خانم مرجان    قاضی نژاد