اطلاعات سربرگ
کتاب رازهایی درباره زنان

فصل اول رازهایی درباره زنان : برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است
عشق ورزیدن ، فداکاری کردن و محترم شمردن روابط صمیمی و نزدیک طبعیت ذاتی زنان است . دنیای زنان دنیای عشق است منظور این نیست که زن ها خود آگاهانه اتخاب کرده اند که عشق مهمترین اولویت زندگانی شان باشد بلکه عشق فی الواقع مهمترین اولویت زندگانی زنان می باشد و ازقبل تصمیم نگرفته اند که دل وجان شان بر مرد زتدگی شان متمرکز باشد بلکه طبیعتا وذاتا این طور هستند و تصمیم نگرفته اند که عشق مهمتر باشد

اگر دو دایره فرض کنیم که یکی متعلق به زن ودیگری متعلق به مرد در دایره متعلق به زن ۹ دهم آن تمرکز بر عشق، زندگی خانوادگی و روابط او با همسر خود و دردایره مرد تنها یک دهم آن متعلق به عشق و۹ دهم آن متعلق به تمرکز بر واولویت او بر روی کار ، شغل ، علایق ،پروژه ها  واین تصویری است از میزان درونگرایی زنان . البته این عشق فقط شامل عشق به همسر نیست بلکه رسیدگی به فرزندان هم عشق محسوب می شود

تجربه عشق برای زنان و مردان متفاوت است به طوری که برای اغلب زنان عشق واقغیتی بی انقطاع و ممتد است و توجهی مستمر و مداوم که هیچ گاه ناپدید نمی شود وحتی مواقعی که مشغول کار یا انجام وظایف هستیم که ظاهرا هیچ گونه ارتباطی با عشق ندارد – از طرفی دیگر برای اغلب مردان عشق کلاسه شده وتفکیک شده است . گویی دیداری است با بخشی از وجودشان آن هم گهگاهی  وبا تعیین قبلی

زنان نیاز دارند به وضعیت احساس تغییر وضعیت بدهند بلکه همیشه یا اکثر اوقات از پیش در آن هستند،چه ابراز کنند و چه ابراز نکنند ولی در مردان برعکس می باشد مردها می بایست عامدانه و به طرز ارادی به این مد درایند .

توصیه به مردان : هنگامی که زن سعی در برقراری ارتباط احساسی با شما داردفممکن است متوجه نباشد که شما در اتاق عشق ذهنی خود نیستید که بهتر است مردان با ملایمت به اطلاع او برسانید که در اتاق دیگری از ذهنتان هستید

تفاوت های زنان و مردان در ارتباط با عشق ناشی از ارزش ها متفاوت است .احساس ارزش شخصی زن به این بستگی دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط بر قرارکردن موفق بوده اید  درحالی که در مردان احساس ارزشمند بودن به میزان موفقیت ها و دست یابی انها بستگی دارد که این تفاوت ناشی از دلایل اجتماعی وفرهنگی است

گاهی مواقع زنان عدم توجه وتمرکز مردان را به دوست نداشتن همسرانشان نسبت می دهند

آنچه زنان دوست دارند مردها بدانند : داشتن قلبی اکنده و مهربان یک نعمت است ، نه یک مصیبت. عشق ورزیدن با تمام وجود و از خود گذشتگی یک هدیه است نه یک اشتباه . عشق را در اولویت قرار دادن نمودی است از هویت زنانه نه یک نقطه ضعف

فصل دوم رازهایی درباره زنان : زن ها توان افرینش دارند
زن ها عاشق افرینش هستند زن ها دوست دارند که زیبایی ارتباط وعشق بیافرینند. همگامی که زن ها این کار مهم را انجام می دهند حس عمیقی از رضایت ، هدفمندی و موفقیت را در خودتجربه می کنند

زنها عاشق برنامه ریزی هستند زیرا با این کار امکان آن را می یابند خلا های زمانی را با عشق فشور حرارت وخلاقیت پر کنند در حای که مردان عمق لذت و هیجانی را که زنان از برنامه ریزی برای روابط صمیمی شان تجربه می کنند حس نمی کنند از نظر مردان برنامه ریزی  یک فعالیت احساسی یا عاطفی به گونه ای نیست که برای زنان هست برنامه ریزی برای مرد ها به صورتی است که اگر کاری را طبق برنامه انجام دهد فقط یک مورد از کارهای فهرست شده روزانه ای است که انجام داده است و سپس به سراغ کار بعدی می رود ودر حالی که برای زنان برنامه ریزی کاری است برخاسته از عشق

زنان توانایی بالقوه هرچیزی را می توانند درک کنند و دوست دارند آن را بالفعل کنند. شوق وگرایش  زن ها در بهبود بخشیدن به شرایط از ویژگی زنان می باشد و ریشه در طبیعت زنان دارد

هنگامی که زنان می خواهند چیزی را اصلاح کند حال چه درمحیط و چه درروابط اش به این معنا نیست  که آن را تائید نمی کند یا ان را مردود واشتباه میداند بلکه به آن معناست که امکان بهبود و اصلاح کردن را در آن شناسایی کرده است

شدت و قوت نیروی حیاتی که در مقاصد ، نیات ، یا رفتار های یک زن نهفته است ممکن است اشتباها توسط مردان ” مهاجم، متخاصم، سلطه گر و کنترل گر ” به نظر آید و گرایش زن به آفرینش و اصلاح گری از جانب مردان کنترل کردن تعبیر شود

توصیه به مردان : هنگامی که زنان پیشنهاد یا برنامه خاصی برای رابطه تان دارند سعی بر کنترل شما ندارند او تنها می خواهد کمک کند و عشق و خوشحالی بیشتری میان شما بیافرینند

سوء تعبییر مرد ها از خلاقیت زنانه را تلاش از جانب او برای مغلوب کردن مرد تلقی می کنند و عمق وشدت احساسات او برای آنها معنای معنای تحکم و ریاست طلبی دارد

خلاقیت زنانه گاهی اوقات به ضرر زنان تمام می شود به خصوص زمانی که درباره روابطشان  بی دلیل دچار اضطراب، نگرانی، ناامنی وترس می شوند.

این کتاب در مرکز مشاوره آبان موجود می باشد.


خرید این محصول بازگشت به صفحه محصولات